You are currently browsing the tag archive for the ‘M 20’ tag.

M 20 föreningen, Old Navy, hade årsmöte på Beckholmen. Vi var 20 gubbar och en dame. Förhandlingarna avslutades snabbt.

I dockan låg M 20, hon har fått ny propelleraxel och rustats för våren. I västra dockan låg briggen Gerda av Gävle. Hon är ett nybygge efter den ursprungliga briggen som brändes upp på 50-talet.  Gerda var systerfartyg till Siri af Stockholm som fördes av min maritima anfader John Willem Fröstedt. Historiens vingslag berörde mig när jag stod vid dockans kaj och undrade över livet ombord på 1800talet.

Per Wermelin, legendarisk seglare och varvsägare, guidade oss runt på det blivande Djurgårdsvarvet. Mystic Seaport, Connecticut är förebilden. Här skall byggas, repareras och renoveras träbåtar. Per är en man med visioner och förmåga att omsätta dessa i konkret handling och resultat.

Ketch Siri låg förtöjd vid varvet när det var laglöst land. Det var Stockholms svar på Sausolito; drömmare och deras fartyg låg förtöjda vid kajerna.  Siri var den enda båten som lämnade varvet för sjöfärder på sommaren. Svart-Leffe styrde varvet och vi fick nycklar till ett vindsförråd där vi förvarade gamla segel och skräp. Per W berättade om allt skräp han transporterat bort. Jag tittade upp mot vårt gamla förråd. Kanske våra gamla segel ligger kvar?

Jag tordes inte fråga.