You are currently browsing the tag archive for the ‘Ketch Siri’ tag.

Hur har man råd att bygga eller renovera eller köpa en båt som duger för långsegling? Utsikten över havet från en IF-båt är densamma som från en HallbergRassy 62:a. Komfort, snabbhet och säkerhet är annorlunda.

Milo Dahlmann har lyckats, på en undersköterskas lön, bygga en båt som skall ta henne till Antarktis, hon kastar loss i juni. Hon skrev en bra bok om sin förra segling: Min dröm om havet.  Vi får säkert en ny när hon kommer hem.

Arne och Heléne Mårtensson har med obegränsade resurser utrustat en HallbergRassy 62 och genomfört en jordenrunt segling. Just nu är de vid Azorerna och de kommer in i svenska vatten i juli. Och de har skrivit en bra och tankeväckande bok: Vid nytt roder. Titeln anspelar nog på att Arne Mårtensson var såväl VD som styrelseordförande för Handelsbanken innan han hoppade av för nya utmaningar. Han redovisar med ekonomens noggrannhet driftkostnaderna per år för sin båt.

Totalkostnaden för Ketch Siri inklusive köp och renovering eller de publicerade kostnaderna för Milos projekt ryms vardera för sig inom Yaghans årsbudget.

Allt väsentligt på Arnes och Helénes båt är dubblerat. Och precis som på andra båtar går grejorna sönder, det kommer servicemän flygande med reservdelar till otillgängliga hamnar, på Nya Zealand sker en totalrenovering. Och alla långseglare är eniga; seglar man tillräckligt länge går grejorna sönder. Även på en Hallberg Rassy med världens bästa, dubblerade utrustning.

Filosofen H D Thoreau skrev Simplify, simplify. Olle Landsell plockade ur motorn på sin Havsfidra för att undvika problem under sin långsegling. Ketch Siri blir mer och mer komplex, är det rätt väg?

Mårtenssons bok behandlar halva seglingen med omväxlande manliga och kvinnliga perspektiv, fortsättning följer alltså, den måste vi följa. Oavsett plånbokens storlek verkar glädjeämnen och bekymmer vara desamma!!

Lisa och jag har tid, vi ger oss tid och det ger säkerhet. Vi går till havs när vi har goda väderutsikter. Vi följer vädret främst genom nätet och VHF och läser UK, Norge, Danmark, Tyskland och Ugrib. Vår erfarenhet är att meteorologerna klarar förutsäga två till tre dygn, lite bättre än Riksbankens nationalekonomer klarar med ekonomin.

Sjöfärden i sommar har tre avsnitt: Torekov till Bodö, 1000 sjömil, upptäcktsfärder i Lofoten och hem från Bodö- Torekov 1000 sjömil.

Vi köpte vår segelkanot av Sture Stork, seglingsvärldsmästaren. Han brukade säga ATT han skulle komma men inte NÄR. Förra sommaren lärde oss hur rätt han hade.

Vi avser lämna Torekov 1/6 och av familjeskäl går vi från Göteborg först runt 12/6.  Vi vill vara i Bodö i början av juli men Nordlandskusten är lång. I Bodö skall vi träffa och segla med vännerna Sture och Enid. Lisas son Per flyger upp för att fira sin födelsedag 23/7. Hemseglingen går längs kusten och vi planerar klara den i augusti, vi vill vara hemma i Torekov första veckan i september. Ray på Pela har samma mål som vi och liknande tidplan, vi kommer säkert segla tillsammans.

Sjökapten J W Fröstedt, min morfars farfar, undertecknade på sin tid breven- God Willing Weather Permitting.

Det gäller även Ketch Siri!

M 20 föreningen, Old Navy, hade årsmöte på Beckholmen. Vi var 20 gubbar och en dame. Förhandlingarna avslutades snabbt.

I dockan låg M 20, hon har fått ny propelleraxel och rustats för våren. I västra dockan låg briggen Gerda av Gävle. Hon är ett nybygge efter den ursprungliga briggen som brändes upp på 50-talet.  Gerda var systerfartyg till Siri af Stockholm som fördes av min maritima anfader John Willem Fröstedt. Historiens vingslag berörde mig när jag stod vid dockans kaj och undrade över livet ombord på 1800talet.

Per Wermelin, legendarisk seglare och varvsägare, guidade oss runt på det blivande Djurgårdsvarvet. Mystic Seaport, Connecticut är förebilden. Här skall byggas, repareras och renoveras träbåtar. Per är en man med visioner och förmåga att omsätta dessa i konkret handling och resultat.

Ketch Siri låg förtöjd vid varvet när det var laglöst land. Det var Stockholms svar på Sausolito; drömmare och deras fartyg låg förtöjda vid kajerna.  Siri var den enda båten som lämnade varvet för sjöfärder på sommaren. Svart-Leffe styrde varvet och vi fick nycklar till ett vindsförråd där vi förvarade gamla segel och skräp. Per W berättade om allt skräp han transporterat bort. Jag tittade upp mot vårt gamla förråd. Kanske våra gamla segel ligger kvar?

Jag tordes inte fråga.