You are currently browsing the category archive for the ‘Sommarskepp’ category.

När jag hämtade det första råmanuskriptet på Norstedts sjöng bokbindaren Lennart Svahn för mig:

Två solröda segel

styr rakt mot varann

Sån’t händer som regel

ej sjömän som kan.

Därefter brast han ut i slagdängan ”Halsa dom därhemma”

Jag kände mig hedrad. Och Povel Ramels texter lever !