Blockhuset låg i ett stråk mellan ängarna, det var knuttimrat precis som i pojkböckerna. Bara väggarna stod kvar men de nedrasade tegelpannorna hade prydligt staplats upp mot en tall i närheten. Det var kvadratiskt, utan fönste,r 7×7 meter. Hade det varit en koja för jordgubbsodlarna skulle den legat vid stranden, nu låg den 5oo meter in på ön. Resterna av en spis rostade mitt i bråten. Jag har hört om en Sillö Janne, var denna koja hans? Jaktkoja eller hembränning? Jaque och jag fick gul fingersvamp, gul taggsvamp, fårticka och kantareller… Och ett mysterium!