Boken ”Blå sommar och röda segel” ligger nu uppe på Norstedts hemsida. Nautiska bokklubben kommer att ha den som medlemsbok i höst. Bokhandeln kommer att ha den i oktober.

http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2011/Host/holmlov_per-bla_sommar_och_roda_segel-inbunden/

Kul och stimulerande för författaren!