Jag har börjat skriva boken om sommarens sjöfärd. Arbetsnamnet är Blå sommar & Röda segel. Har skrivit mycket, nu skall jag sovra, tvätta och skriva om.

Jag skrev om varje text fyra, fem gånger till den nu utkomna Lycka är ett Sommarskepp.

Skrivandet är härligt, jag får återuppleva hela sommaren. Lisa och jag bor nere vid Värtan, jag tog ett dopp tillsammans med Gaia&Tara från bryggan, vattnet är fortfarande badbart. Sensommaren dröjer kvar…