Gässen styr sydvart!

Purpurljung på grå granit,

nykokt krabba.