Igår smög vi ut för att lägga oss på  Silde en ö strax söder om Statt som är en halvö eller udde rätt ut i havet. Vi ville invänta rätt väder. Alla pratar med repekt eller fruktan om den. Det är 12 sjömil helt exponerade mot Nordsjön.

Väderutsikterna säger pent vaer i resten av Norge men nordlig 10 m/s eller liten kuling på Statt. Det var alldeles blankt och vi beslöt att runda, dubblera, kapet direkt.

Det var otrevlig skumpig strömsjö men allt gick väl och vi var tryggt på nordsidan efter några timmar. Troligen skall man gå långt ut till havs, vi får prova på återvägen.

Idag har vi sett havssulor, lunnefåglar och kryckjor( tretåig mås är så kameralt) på engelska KittyWake.

Vi ser bara segelbåtar i hamn.Till sjöss igår två, idag en seglare. Ålesunds hamn trång, mitt i stan. I höjd med Sundsvall.