Egersund luktar sill och gödsel. Silldoften kommer från fisket som dominerar hamnen och gödseldoften från lantbruket som dominera Jaeren, Norges kornbod, norr om stan. Vi ligger vid gästbryggan och ser en liten dansk kutter komma in. Två gentlemän i vår ålder lägger elegant till med hjälp av båtshaken och tar sig med lite möda ner på pontonen och förtöjer .  Båten är klinkbyggd i ek med gaffelrigg och peke, den liknar min ungdoms båt, Troll.

Ombord på Siri med en öl i hand berättar Walter och Dick att ja, det var vi som träffades i Kristiansandför två år sen. De hade nått Shetland och kommit hem säkert. Nu var de på väg söderut, de hade nått Sognefjord och har tröttnat på den envisa nordan.

Walter är pensionerad sjökapten och Dick pensionerad bagare och ägare till båten Eva av Korsör. I ”lugaren”, kajutan har de satt upp skylten Captain’s Corner och Owner’s Cabin över sina respektive kojer. Deras fruar gillar inte segling så gubbarna sticker ut tillsammans. Förra året blåste det nordlig kuling på Kattegatt så de kom inte längre än till Läsö. Om nå’t år skall Walter fira guldbröllop så då skulle de hålla sig hemma. Båten Eva är 6, 5 m lång, 2, 30 m bred och bär 20 kvm segel. Bara vikingars ättlingar seglar till Shetland i en sådan kutter.

Jag ser Walter och Lisa stå vid Siri, de kikar uppåt och diskuterar något i riggen, de gick till Eva och Walter pekar på deras barduner, de är prydda med lusplattingar i naturhampa. Våra vant har slitna plattingar i smutsig svart konstfiber. Lusplattingar är som stora piprensare på vanten som skall skydda seglen från nötning. Vi har våra kvar som minnen från den tid då Siri seglade i passadvindarna.

Walter gör vintertid sjömansarbeten och han lovade Lisa nya plattingar för att ersätta våra slitna. Han är också marinmålare med flera utställningar bakom sig, han lovade även Lisa en kaptenstavla av Ketch Siri under segel. Han föreslog att han skulle få min bok i arvode för arbetet och ersättning för kostnader. Han kommer att få tvåböcker! Även Dick skall få ett exemplar!