Att leva enligt Zen är att vara totalt närvarande. Äta när jag äter, skriva när jag skriver, måla när jag målar. Robert Pirsig skrev en kultbok på sjuttiotalet; Zen och konsten att sköta en motorcykel. Jag tänkte på den boken idag då vi lagade hjärtstocken.

Hjärtstocken är den axel där rodret sitter fastsatt. På Siri har den två delar som sitter hopsatta med en dysa, fastklämd, svetsad och bultad. Den skall inte kunna dela sig. Det hade den inte, men en svets hade gått upp och det blev ett glapp som kändes i styrningen. Det är ett stort vridmoment i rodret och ett haveri till havs skulle vara ödesdigert. Vi skulle inte ens kunna använda nödstyrningen.

Siri stod på slipvagnen och hade rodret fritt ur vattnet. Henrik och Viktor hade identifierat felet och gemensamt beslutade vi om åtgärder. Originalsvetsen skulle förstärkas och pojkarna skulle därefter svetsa på vinkeljärn som förband de båda delarna. Pojkarna bar upp svets, strålkastare och extra eldsläckare och kröp in under akterdäck. Jag var brandvakt och såg det blå skenet från svetslågan spegla sig i mahognyns fernissa.  När det jobbet var fixat bytte Viktor smörjnippel på hjärtstockens genomföring vid däcket och tryckte dosan full med färskt konsistensfett. Jag tog hand om städning och målning av insidan av skrovet.

Pirsig berättar i sin bok hur han har glädje av att underhålla sin motorcykel och hur han varje dag gör tillsyn på sin hoj. Jag går likartat över Siri men gör det av självdisciplin och ansvarskänsla. Vi har målat skrov och undervattenkropp, Lisa tog hand om finliret och jag rollade de stora ytorna. Jag gläds åt att vårt lilla skepp blir prydligt och sjövärdigt. Lisa har sytt om överdragen till dynorna, jag tycker de ser likadana ut men Lisa vet nu att sömmarna är maskinsydda och hållbarare. Hon gillar det.

Pirsigs första bok handlade om hur han med sin son gjorde en långfärd på motorcykel. Den innehåller spännande funderingar om kvalitet och värderingar. Han skrev ännu en bok, Lila. Den handlar på ytan om en segling nedför Hudsonfloden och har långa utläggningar om metafysik och filosofi. Jag föredrar den första boken som snarare visar än föreläser. Pirsig seglar med hustru och dotter i vattnen runt Atlanten och har på egen köl besökt Sverige och Norge. Han säger att när man skrivit en bok om kvalitet och underhåll är segling och ett liv ombord det verkliga testet på om man lever som man lär. Det är större att underhålla ett skepp än en motorcykel. Jag har skrivit en bok om sjöfärder och det goda livet ombord. Jag kommer inte ge råd om båtars underhåll! Men berätta hur jag kämpar.