Hur har man råd att bygga eller renovera eller köpa en båt som duger för långsegling? Utsikten över havet från en IF-båt är densamma som från en HallbergRassy 62:a. Komfort, snabbhet och säkerhet är annorlunda.

Milo Dahlmann har lyckats, på en undersköterskas lön, bygga en båt som skall ta henne till Antarktis, hon kastar loss i juni. Hon skrev en bra bok om sin förra segling: Min dröm om havet.  Vi får säkert en ny när hon kommer hem.

Arne och Heléne Mårtensson har med obegränsade resurser utrustat en HallbergRassy 62 och genomfört en jordenrunt segling. Just nu är de vid Azorerna och de kommer in i svenska vatten i juli. Och de har skrivit en bra och tankeväckande bok: Vid nytt roder. Titeln anspelar nog på att Arne Mårtensson var såväl VD som styrelseordförande för Handelsbanken innan han hoppade av för nya utmaningar. Han redovisar med ekonomens noggrannhet driftkostnaderna per år för sin båt.

Totalkostnaden för Ketch Siri inklusive köp och renovering eller de publicerade kostnaderna för Milos projekt ryms vardera för sig inom Yaghans årsbudget.

Allt väsentligt på Arnes och Helénes båt är dubblerat. Och precis som på andra båtar går grejorna sönder, det kommer servicemän flygande med reservdelar till otillgängliga hamnar, på Nya Zealand sker en totalrenovering. Och alla långseglare är eniga; seglar man tillräckligt länge går grejorna sönder. Även på en Hallberg Rassy med världens bästa, dubblerade utrustning.

Filosofen H D Thoreau skrev Simplify, simplify. Olle Landsell plockade ur motorn på sin Havsfidra för att undvika problem under sin långsegling. Ketch Siri blir mer och mer komplex, är det rätt väg?

Mårtenssons bok behandlar halva seglingen med omväxlande manliga och kvinnliga perspektiv, fortsättning följer alltså, den måste vi följa. Oavsett plånbokens storlek verkar glädjeämnen och bekymmer vara desamma!!