Salt hav skapade livet

Salt gråt löser smärtan

Salt svett lindrar mödan

Saltvatten skänker evig ungdom

Panacea?

Perbasho 1941-