Häggen blommar nu i slutet av april vid Värtans strand. Vi såg även de första gullvivorna idag. Fenologer studerar blommor och tidscykler t ex lövsprickningstidpunkter, de påstår att häggen skall börja blomma i mitten av maj. Sett ur ett egoistiskt,  oansvarigt, perspektiv kommer kanske klimatförändringen vara positiv. Vi kan börja segla tidigare. Ray på Pela seglade till Harstena under påsken. Men isbjörnarna och ökenfolken har säkert andra åsikter.

Följetongen om autopiloten. Fick mail från Viktor på Torekov Marin, de har beställt en ny centralenhet från tillverkaren i Australien.

Vi vill segla i månadsskiftet maj/juni, jag undrar jag